NAM DAO ARCHITECTURAL PLANNING
is a menber of KIMCHINAM architects
Your Subtitle text

Home Page

Công ty TNHH tư vấn quy hoạch kiến trúc NAM ĐẢO được thành lập được thành lập từ KIMCHINAM architects vào năm 2009 tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tên giao dịch là NAM DAO ARCHITECTURAL PLANNING.
Công ty NAM ĐẢO hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc các dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, resort, khách sạn, nhà hàng, ... tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.